Bläddra

Sparks 8 Elevwebb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Sparks 8 Elevwebb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Sparks är en basserie i engelska för årskurserna 7-9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter, ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval.  Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som involverar och är ”på riktigt”.

Sparks 8 elevwebb är ett komplement till Sparks 8 Textbook och Workbook. Eleven får stöd vid färdighetsträning genom ”Spark your vocabulary” och ”Spark your grammar”. Här finns också multimediala uppgifter kopplade till de nivåuppdelade uppgifterna i workbook ”Choose your sparks!”, och ljudfiler till texter och hörövningar. Sparks 8 elevwebb innehåller även extramaterial för språkvals- och specialundervisningen: Till ”Part 1”-texterna finns material som ger förförståelse och fördjupad träning genom ljud, bild och rörligt material.

Sparks i korthet:
- breda teman och nivåindelade texter
- stort utbud av både fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval
- bjuder in världen i klassrummet