Bläddra

Spela roll 50 p, digital, lärarlic. 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Spela roll 50 p, digital, lärarlic. 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Sporrar dina elever att tänka självständigt
Spela roll – samhällskunskap 50p är en ny upplaga av en tidigare bok med samma namn för A-kursen i samhällskunskap. Med utgångspunkt i elevernas vardag väcker Spela roll engagemang och inspirerar till intressanta samtal i klassen. Det direkta tilltalet, samt de många och varierande uppgifterna och exemplen, utmanar eleverna i att tycka, tänka och resonera kring sin egen vardag och sin plats i världen.

Lyssna på boken
I den interaktiva boken Spela roll – samhällskunskap 50p hittar du självrättande faktakollar, ord- och begreppsövningar, källkritikskola med mera precis där du söker det, i sitt sammanhang. Boken uppdateras regelbundet med nya övningar som kopplar centrala begrepp till aktuella händelser i världen utanför klassrummet. Hela bokens text finns inläst för de som behöver extra stöd eller söker variation. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt bland annat lektionsuppgifter, provunderlag till samtliga kapitel och material till klassrumsövningar.