Bläddra

Stridens skönhet och sorg 1914 : första världskrigets första år i 106 korta kapitel

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Första världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Köp här

Stridens skönhet och sorg 1914 : första världskrigets första år i 106 korta kapitel

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Första världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Köp här

Skyttegravar, taggtråd och ett ofattbart och poänglöst mänskligt lidande. Hundra år efter det första världskrigets utbrott kan vi tydligt se hur händelseutvecklingen skulle leda till en tragedi. För människorna som levde och dog i kriget, eller såg det närma sig vid horisonten, var dock bilden inte alltid lika självklar.


Med sin bok Stridens skönhet och sorg har Peter Englund givit ett nyskapande bidrag till det första världskrigets historia. Genom att utgå från högst verkliga människoöden, i de flesta fall okända personer vars liv fallit i glömska, hittar han ett nytt sätt att skriva historia.


Stridens skönhet och sorg 1914, som ges ut till hundraårsminnet av krigets utbrott, är första delen av fem i en kraftigt utökad utgåva. Med hjälp av ett utbyggt persongalleri bland de 21 nya huvudpersonerna finns en tysk hemmafru, en svensk främlingslegionär, en engelsk undersköterska och en österrikisk-ungersk försäkringstjänsteman vid namn Franz Kafka får vi följa det uppblossande storkriget på marknivå.


Det är en skildring av kriget som upplevelse och vardag, som löfte och lögn, som berusning och mardröm och som en allt nedbrytande,
förändrande kraft. Det är ett internationellt uppmärksammat experiment i historieberättande
som nu fullbordas.´


 


Stridens skönhet och sorg 1914 innehåller ett antal nyritade kartor och unika fotografier från krigets skådeplatser. Fotografierna, varav flera är i färg, ger detaljskarpa inblickar i krigets brutala och tidvis tragikomiska vardag.


Peter Englund är filosofie doktor och docent i historia. Han var professor vid Dramatiska Institutet 20012006. Han är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och sedan 2009
dess ständiga sekreterare. Hans böcker är utgivna i ett tjugotal länder och han har erhållit en rad priser, bland annat Augustpriset 1993 och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris 2002. Det är en märklig och svindlande upplevelse Effekten är häpnadsväckande när vi kastas från den ena fronten till den andra, från sjukhus till bombade städer, från kärleksbekymmer till plötslig död // Det är storslaget och humanistiskt.
Gunnar Bergdahl, Helsingborgs Dagblad


 Mästerligt Berör redan från första sidan.
Marcus Alexander Wahlborg, Dalarnas Tidningar


 Genom Englunds persongalleri levandegörs krigets fasor och lidanden, men också dess trivialiteter och tristess, dess vardag och väntan. ... Och själva framställningen av [den enskilda människans] upplevelser är gripande och välskriven som en roman. Bruket av presens, som i en journalistisk text, skapar samtidighet, nerv och intensitet. Människorna i boken blir levande och angelägna. Englunds krigsberättelse öppnar en telegraflänk till det förflutna; man tycker sig vara där igen, på plats, i potatislandet och skyttegraven. Mer nu än så här blir inte 1914.
Lina Sturfelt, Sydsvenskan


 Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet..
Björn G Stenberg, Upsala Nya Tidning


 [Peter Englund] ger oss en ingång till människans förunderliga psyke, till det som vi ständigt bör söka lära oss att förstå.
Kjell Lundholm, Norrländska SocialdemokratenPeter Englund om bokserien:

Stridens skönhet och sorg var från början ett experiment i historieskrivning ett försök att se om det gick att beskriva en stor historisk händelse helt och hållet underifrån, utan övergripande berättelse, utan istället med ett flätverk av biografier. Boken har snart översatts till 21 språk. Tidigt fick jag infallet att när så möjligt skriva till nya personer till de olika främmande utgåvorna
de flesta utländska versionerna är alltså i någon mån unika. Detta gav mig också en förevändning att återvända till personer, material och frågor som jag tvingades att lägga åt sidan när jag skrev den ursprungliga svenska utgåvan. Nu har dessa extrapersoner blivit så pass många att det är möjligt att ge ut en helt ny version av Stridens skönhet och sorg lagom
till hundraårsminnet av första världskrigets utbrott i augusti 2014. I den kommande utgåvan har antalet människoöden fördubblats, till 40. Materialet kommer att delas upp kronologiskt, för att sedan publiceras motsvarande år, med början med 1914 års volym nu 2014. Var volym kommer, förutom all ny text, även få ett starkt utökat och helt nytt bildmaterial, inklusive färgfoton, nytt register samt ett antal specialritade kartor. Denna bok började, som sagt, för sju år sedan som ett rent experiment, och länge var jag osäker om det alls skulle bli något av det. Nu i och med den kommande utgåvan ser jag det som att experimentet förs till sin fullbordan.
Peter Englund

Berör redan från första sidan

Marcus Alexander Wahlborg, Dalarnas Tidningar