Bläddra

Svenska dag för dag digital : sfi kurs B : elevlicens

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Svenska dag för dag digital : sfi kurs B : elevlicens

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Svenska dag för dag digital B är ett heldigitalt allt-i-ett-läromedel för sfi kurs B och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare.

Svenska dag för dag utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier per kurs. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

Måndag: Ordkunskap och läsning
Tisdag: Ordkunskap och läsning
Onsdag: Grammatik
Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
Fredag: Hör- och talövningar

Svenska dag för dag digital:
– Passar både fjärrundervisning och ”blended learning”.
– En tydlig struktur ger stöd till både läraren och eleverna.
– Flexibelt och utmärkt vid löpande intag av elever.
– Allt finns i läromedlet, vilket sparar in planerings- och förberedelsetid.
– Många självrättande övningar av olika slag.
– Löpande och detaljerad uppföljning och återkoppling för varje undervisningsmoment.
– Lättnavigerat och anpassat för att kunna användas via såväl webbläsare som surfplatta och mobil och både i skola och hem.

Skolan hanterar själv sina licenser och kan byta en licens från en elev till en annan. Lärarlicenser ingår gratis.