Bläddra

Svenska IS-krigare : från Al-Qaida till Jihadi Cool

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Köp här

Svenska IS-krigare : från Al-Qaida till Jihadi Cool

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Köp här
Terrorattentaten i Paris 2015 och Bryssel 2016 visar att den jihadistiska miljön i Europa utgör ett pågående och reellt hot. I takt med att allt fler europeiska medborgare de senaste åren anslutit till Islamiska staten och liknande grupper har Sverige och andra länder tvingats inse det nödvändiga i att på bred front bekämpa en inhemsk rörelse som är på frammarsch. Men även om frågan först de senaste åren hamnat högt upp på agendan så är den inte ny. I Sverige har det funnits aktiva al-Qaidanätverk sedan början av 90-talet. Svenska IS-krigare är en kraftigt uppdaterad nyutgåva av boken Jihad Svenskarna i de islamistiska terrornätverken, från 2012. Boken ger både en bakgrund till den jihadistiska miljön i Sverige, unika vittnesmål inifrån rörelsen och en aktuell lägesbeskrivning av situationen i dag.