Bläddra

Träna läsförståelse Stavning C pdf

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Träna läsförståelse Stavning C pdf

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Böckerna Stavning åk 4-6 A, B och C är i huvudsak inriktade mot att träna stavning. Men om man vill utnyttja texterna i böckerna till att låta eleverna träna läsförståelse, så är detta ett underlag som kan ge stöd i det arbetet. Det finns olika typer av frågor/uppgifter ? Hitta svaren i texten, Lista ut svaren med hjälp av texten, Vad tycker du? (som kan vara en utgångspunkt för diskussion av något i klassen) och Extrauppgift (t.ex. skriva en egen fortsättning på bokens text). Man kan antingen skriva ut sidorna och kopiera till eleverna, eller så kan man dela PDF-dokumentet till elever som använder t.ex. dator eller surfplatta. Det fungerar utmärkt att skriva digitalt, direkt i dokumentet. Tänk bara på att det måste finnas en PDF-läsare tillgänglig. Utnyttja gärna den digitala möjligheten till att ha genomgångar på t.ex. interaktiv skrivtavla eller via projektor. Det är tillåtet att kopiera och dela PDF-dokumentet till den elevgrupp man jobbar med. Som komplement till detta dokument finns FACIT till läsförståelsefrågorna. Har du inte fått facit med din beställning av det här materialet ? maila till: [email protected]