Bläddra

Upphovsrätt : En annan ordning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Upphovsrätt : En annan ordning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi befinner oss mitt i den tredje vågens samhällsomvandling – efter jordbruksoch industrisamhället kommer informationssamhället. Övergångsperiodens brytningar präglar fortfarande synen på upphovsrätten. År 2040 har upphovsrätten anpassats efter de nya förhållandena. Men det sker inte utan konflikter. (Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)