Bläddra

UTGÅTT !!! APU Praktikboken CD

Köp här

UTGÅTT !!! APU Praktikboken CD

Köp här
Syftet med APU/ Praktikboken är att underlätta för eleven när han/hon kommer ut på arbetsplatsen; föra loggbok/dagbok, samla viktig information (schema, telefonnummer m.m.) samt att utvärdera APU/Praktikplatsen efter avslutad praktik. Tanken är att APU/Praktikboken ska fungera som en brygga mellan skola och arbetsplats.