Bläddra

UTGÅTT !!! Dag 1 År 5 Digital

Köp här

UTGÅTT !!! Dag 1 År 5 Digital

Köp här
Digital version av Dag 1 År 5. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att föreställa sig hur framtiden kan se ut. Frågor som: ? ?Vad ska jag jobba med??, ??Var ska jag bo?? ??Vilket stöd har jag rätt till?? -kan vara svåra och abstrakta att förstå och hitta svar på. Applikationen ?Dag ett år Fem? är tänkt att vara ett stöd i arbetet att få svar på elevens frågor och funderingar. Syftet är att eleven under arbetet med Dag 1 År 5 ska se hur livet kan se ut, efter avklarad skolgång vad det gäller: ?sysselsättning. ?boende. ?fritidsintressen. ?ekonomi. Applikationen är indelad i olika delar som tar upp alla relevanta områden. Varje del tar upp olika frågeställningar som eleven kan utgå ifrån när han/hon arbetar. När samtliga områden har gåtts igenom och de flesta frågor är besvarade så har eleven all relevant information samlad på ett och samma ställe som sedan är aktuell när skolan är slut. Informationen sparas som PDF- fil. Eleven kan då använda innehålleti PDF-filen som en uppslagsbok som är anpassad och utformad efter den specifika elevens behov och situation. Skollicens, obegränsat antal användare. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se Det skickas alltid både student och lärarinloggning. Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial och då är studenthyllan tom. Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.