Bläddra

Vad är liv? : ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap
Köp här

Vad är liv? : ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap
Köp här

Hur kan de händelser i tid och rum som sker inom den i rummet begränsade yta som en levande organism utgör beskrivas av fysiken och kemin? 1943 håller den österrikiske fysikern Erwin Schrödinger ett antal föreläsningar vid Trinity College i Dublin. Hans fråga tillhör de som för evigt förundrat mänskligheten: Vad är det som skiljer levande materia från resten av universum? Hur förs livet vidare? Och vad, exakt, är liv?

I den här boken introducerar Schrödinger koncept som revolutionerade biologin och som än i dag formar vår syn på liv. När han håller sina föreläsningar har DNA ännu inte upptäckts. Det ska dröja ytterligare ett decennium. Men Schrödingers bok sår viktiga frön som ligger till grund för och inspirerar den kommande forskningen. Här finns idén om att en komplex molekyl bär på livets kod det genetiska chiffret för levande organismer det vi idag kallar DNA.

Översättningen innehåller även Schrödingers filosofiska reflektioner Medvetande och materia samt Självbiografisk skrift.

Vetenskapens klassiker ges ut i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien. Erwin Schrödingers (1887 1961) Vad är liv?: Ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen är seriens första del, med ett förord av Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och preses för Vetenskapsakademien.