Bläddra

Vatten Kopieringsunderlag PDF

Köp här

Vatten Kopieringsunderlag PDF

Köp här
Vatten innehåller fakta, arbetsuppgifter och praktiska övningar i formen av kopieringsunderlag, som handlar om rening och destillering av vatten, vattnets kretslopp, ytspänning, kontroll av vattnets kokpunkt samt kontroll av isens smältpunkt. Vatten ingår i ?No-serien? om Naturkunskap. Häftena innehåller fakta, arbetsuppgifter och laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Till samtliga titlar medföljer ett facit med exempel på möjliga elevsvar. Samtliga material i ?No-serien? är primärt utvecklade för att passa elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder mellan åldrarna 10?16. Skollicens, ingen begränsning i tid eller antal elever. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter för läraren. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är http://www.laraonline.se/ Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.