Bläddra

Verkligheten och resten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Verkligheten och resten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
"Mitt tänkande om tillvarons beskaffenhet och människans idéer om densamma har på senare år koncentrerats längs ett fåtal linjer. När jag skriver om dagsaktualiteter är det för att sätta in dem i sitt filosofiska sammanhang, vilka i sin tur belyser vår pågående samtid på ett sätt som gör den intressantare att betrakta och enklare att förstå. De kolumner från Dagens Nyheter som här ställts samman ser jag som kapitlen i en bok om friheten och dess motsatser, om kunskap och kunskapsförstörelse, om platonism och antiplatonism. Kort sagt, om Verkligheten och resten." Lena Andersson