Bläddra

Vi kan reda ut det! : hantera konflikter på fredliga och kraftfulla sätt – medling och konflikthantering med hjälp av Nonviolent Communication

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Vi kan reda ut det! : hantera konflikter på fredliga och kraftfulla sätt – medling och konflikthantering med hjälp av Nonviolent Communication

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Nonviolent Communication (NVC) handlar inte om att kompromissa utan om att ha en respektfull kontakt, med omsorg om båda parter, i en konflikt. När båda sidor litar på att deras behov och värderingar kommer att mötas med respekt, uppstår en genuin önskan om att samarbeta. NVC är en process som uppmärksammar och tar hänsyn till allas behov. Detta är en förutsättning för att skapa samarbete och för att kunna hantera även de svåraste konflikter.