Bläddra

Viewpoints 2, digital, elevlic, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Viewpoints 2, digital, elevlic, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Viewpoints 1, 2, 3 och Vocational är heltäckande digitala läromedel för gymnasiets engelska. Här finns:

  • Autentiska texter av olika genrer som är inlästa på olika engelska dialekter
  • Utförliga ordlistor, både Eng-Sve och Eng-Eng, samt övningar för att befästa de utvalda nyckelorden för så gott som alla texter
  • Övningar som tränar och utvecklar samtliga språkliga färdigheter

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Viewpoints huvudtexter är inlästa på olika engelska dialekter, och det går dessutom att få all övrig text uppläst med talsyntes.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Viewpoints 2 täcker kursen Engelska 6/nivå 2 (Gy25) och riktar sig till elever som studerar på något av de högskoleförberedande programmen. Texterna har valts ut speciellt för studievana elever, och därtill erbjuds gott om möjligheter att utveckla språket, bland annat med tankeväckande diskussionsfrågor och skrivuppgifter samt genom grammatikgenomgångar och övningar i grammatikavsnittet. Till samtliga huvudtexter finns inspelat ljud och övningar som hjälper eleven att förstå, analysera, interagera och producera, samt två typer av ordlistor (engelsk-svensk/engelsk-engelsk). Läs- och hörförståelseövningarna Live reading och Live listening fungerar som en länk mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material bortom läromedlets ramar.

Tester och övningar
Interaktiva övningar och uppgifter hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning samt att utveckla färdigheterna.

Lärarmaterial
Viewpoints gedigna lärarmaterial innehåller extra arbetsblad, bedömningsstöd, facit, och ljud.