Bläddra

Villebråd: immigration, islam och kvinnors rättigheter

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Villebråd: immigration, islam och kvinnors rättigheter

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

“Bevisen för att en del muslimska män begår sexualbrott ger populister och andra högergrupper och högerpartier kraftfulla verktyg med vars hjälp de kan demonisera alla muslimska invandrare. Om vi avlägsnar tabut från de här frågorna kommer högerkrafterna inte längre att ha monopol på debatten.”

I Villebråd lyfter författaren och kvinnorättsaktivisten Ayaan Hirsi Ali tabun kring debatten om muslimska mäns överrepresentation i sexualbrottsstatistiken. Med metodisk genomgång av statistik och med hänvisning till en stor mängd kriminalfall påvisar Hirsi Ali en korrelation mellan tillströmningen av utomeuropeiska migranter och en ökning av sexualbrott i det offentliga rummet, vars förklaring hon härleder till en brist på legalt och religiöst skydd för kvinnor i muslimska länder.

En överrepresentation av migranter från muslimska länder i sexualbrottstatistiken är enligt Hirsi Ali alltså inte bara en invandrarfientlig mytbildning, även om en sådan förekommer, utan ett faktiskt problem som varken kan eller bör förtigas. Däremot är inte en radikalt minskad invandring den lösning hon föreslår, utan en strängare assimilering och integration. Detta förutan, menar hon, kommer sexualbrotten att fortsatt öka och extremhögerns vindar blåsa.