Bläddra

Yrkessvenska i vård och omsorg Digital

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Yrkessvenska i vård och omsorg Digital

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Yrkessvenska i vård och omsorg förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom vård och omsorg. Den är tänkt för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat. Boken kan användas inom vuxenutbildningens yrkesförberedande kurser. Även elever som läser vård-, och omsorgsprogrammet med språkstöd har stor nytta av boken.

Boken inleds med en berättande text som beskriver olika arbetsområden inom vård och omsorg. Därefter följer faktatexter om vård och omsorg: lagar, organisation, sjukdomar och omvårdnad kring dessa.

* Förbereder för arbete inom vård och omsorg
* Kombinerar yrkeskompetens och svenskkunskaper
* Passar för studier på distans

Digitalt
Den interaktiva versionen av boken innehåller webbövningar, skrivbara pdf:er med övningar och ordlistor samt inlästa texter.

Kombinerar fakta och etik
Boken innehåller 12 kapitel som bland annat tar upp ämnen som vårdetik, psykiatri, omvårdnad och vanliga sjukdomar. I varje kapitel får eleverna reflektera kring frågor som rör vikten av etiskt förhållningssätt samt demokratiska värden.

Tydlig struktur
Med en tydlig struktur är boken lätt att arbeta med; kapitlen inleds med tydliga och konkreta mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna att aktivera deras förkunskaper om ämnet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till målen och som med fördel kan användas som repetition.

Berättelsen gör kunskapen konkret
Varje kapitel består av två texter: en berättande text som berör en aspekt av arbete inom vård och omsorg och en eller flera faktatexter som på ett teoretiskt sätt ger fakta och teoretisk kunskap till berättelsen.

Yrkeskunskaperna från den berättande texten konkretiseras i faktatexten och erbjuder en möjlighet att träna yrkesspråket i en meningsfull och verklighetsnära kontext.

Övningar hjälper till att utveckla språket
Till texterna hör läsförståelseuppgifter, ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik.

Perfekt för distansstudier
De självrättande webbövningarna samt facit till läsförståelsefrågorna gör att boken passar bra för elever som vill studera på distans eller på egen hand.

Licenstid: 365 dagar