Bläddra

15 steg och du är politiker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

15 steg och du är politiker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken behandlar frågeställningar, i femton steg, på vägen till politiskt engagemang. Kan användas som studiematerial i studiecirklar eller som undeerlag för gruppsamtal. Boken ger också stöd för enskilda tankar kring vad som är viktigt för att på ett framgångsrikt sätt axla ett politiskt ansvar.