Bläddra

19 samtal om vår samtid : om kunskapssamhället, tillväxten, välfärden – och om Göteborg

Köp här

19 samtal om vår samtid : om kunskapssamhället, tillväxten, välfärden – och om Göteborg

Köp här
Vad är kunskap och vad betyder egentligen kunskapssamhället? Vad har hänt sedan 1970-talet? Hur ska vi klara både tillväxt och välfärd? Det här är en bok om vår samtid, speglad genom intervjuer med nitton personer med god överblick över sin respektive bransch eller samhällssektor. De talar om kunskapsbegreppen och ger sin bild av de stora dragen i de senaste decenniernas utveckling och sin syn på tillväxt och välfärd. Alla nitton har ett både globalt och nationellt perspektiv på sin respektive verksamhet, men de har också en stad gemensamt; Göteborg. Hur kan man tänka kring samhällsutveckling på det lokala planet? Förhoppningen är att samma geografiska koppling ska bidra till tankar inte bara för västsvenskar, utan i lika hög grad för läsaren i Stockholm, Umeå, Malmö eller Bryssel. I bokens slutkapitel presenteras ett förslag till en röd tråd som framkommer i intervjuerna och en analys av den omvandling till kunskapssamhälle som nu sker i näringslivet, i akademin och i konst- och kultursfären. Följande personer intervjuas: Tom Johnstone, SKF (industri) Hans-Olov Olsson, Volvo cars (industri) Christian W. Jansson, Kapp-Ahl (handel) Stefan Brocker, Mannheimer Swartling (tjänsteföretag) Folke Patriksson, Rederi AB Transatlantic (sjöfartsnäring) Eva Halvarsson, Andra AP-fonden (finans) Roger Holtback, Holtback invest (finans) Gert Wingårdh, Wingårdhs arkitektkontor (stadsutveckling) Karin Markides, Chalmers (akademi) Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet (akademi) Lars Bäckström, landshövding Talieh Ashjari, jämställdhets- och mångfaldsdirektör, Lst (mångfald) Roger Gustafsson, IFK Göteborg, (idrott) Ted Hesselbom, Röhsska museet (kultur) Paula af Malmborg Ward, tonsättare (konst) Lars Johansson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna (politik) Helene Odenjung, kommunalråd, Folkpartiet (politik) Inger Ekman, Sahlgrenska akademin (sjukvård) Patrik Ström, forskare i kulturgeografi (regional utveckling) Carina Lindberg Glavå är journalist och socialantropolog. Sedan dryga tio år arbetar hon som konsult och rådgivare inom strategisk kommunikation vid utvecklings- och förändringsprocesser. Hon har tidigare gett ut Projektverkare – att leva och arbeta med förändring tillsammans med Peter Rundkvist.