Bläddra

3:12-reglernas roll i skattesystemet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

3:12-reglernas roll i skattesystemet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

 

I och med skattereformen 1991 infördes dual inkomstbeskattning i Sverige, vilket innebar att arbete och kapital började beskattas olika. Eftersom skattesatsen på kapital blev lägre än den på arbete skapades också de så kallade 3:12-reglerna, som syftar till att förhindra att företagare omvandlar hög skatt på arbetsinkomster till betydligt lägre skatt på utdelningar. 3:12-reglerna har förändrats i omgångar sedan införandet, men sedan mitten av 2010-talet har mycket lite hänt.  

I denna rapport tar nationalekonomen Håkan Selin ett helhetsgrepp på 3:12-regelverket och diskuterar det utifrån historiska, teoretiska, empiriska och praktiska aspekter. Bland annat har han tagit fram ett stort datamaterial över vad som karaktäriserar 3:12-företagarna och hur reglerna används.   Författaren diskuterar tre mycket olika reformförslag: (1) den enkla lösningen, som avlägsnar behovet av 3:12-regler, (2) en modifiering av det befintliga systemet och (3) ett helt nytt system, som skulle vara en variant av det system som finns i Finland.  

Håkan Selin är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.