Bläddra

99 frågor om islam : och något färre svar

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

99 frågor om islam : och något färre svar

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Vad säger Koranen om slöjan? Har självmordsattentat med religion att göra? Förespråkar Koranen stympningar?

99 frågor om Islam utgår ifrån de vanligaste frågorna som ställts till Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Den behandlar många andra frågor om t.ex. Allah, omskärelse, mat, musik, antisemitism i den muslimska världen och de olika islamiska riktningarna sunna och shia. Boken ger enkla men nyanserade svar. Det är en löpande framställning där svaren vävs in efter bestämda teman. Författarna är religionshistoriker och religionsantropologer som tillsammans arbetat med svaren under ledning av professor Jan Hjärpe.