Bläddra

Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Världens tre stora monoteistiska religioner - judendomen, kristendomen och islam - har många gemensamma rötter, såväl historiskt som vad gäller trosföreställningar, ritualer och dogmer. Och alla betraktar de Abraham som sin stamfader. I denna bok klargör författaren vad som skiljer religionerna åt, men han försöker i än högre grad finna det som förenar dem. Christer Hedin är religionshistoriker och var i många år verksam vid Sveriges Radio. Idag undervisar han vid Lärarhögskolan i Stockholm. Tidigare har han bland annat givit ut "Islam - i vardagen och världen" och "Vetandets villkor".