Bläddra

ACT från hjärtat : hur du som terapeut kan arbeta flexibelt, processbaserat och klientbaserat

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap

ACT från hjärtat : hur du som terapeut kan arbeta flexibelt, processbaserat och klientbaserat

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Många böcker beskriver de teoretiska och tekniska delarna av ACT, men det speciella terapeutiska förhållningssätt som kännetecknar metoden berörs sällan i detalj. I ACT från hjärtat guidar Robyn D. Walser läsaren till att hitta sitt eget unika och upplevelsenära sätt att förstå och arbeta med ACT. Hon visar hur du kan använda dig av processerna i ACT och samtidigt vara närvarande med en annan människa på hennes resa genom livet.

Boken innehåller reflektionsövningar och många terapidialoger som illustrerar hur du kan använda inlärningsprinciper med äkta värme och verklig förståelse för klientens omständigheter. Utforskandet av terapeutisk närvaro och terapeutiska processer kommer att bidra till din utveckling både som person och som terapeut, så att du kan agera med större närvaro och mer från hjärtat. För det är först då du verkligen bemästrar ACT.

Sagt om boken:

"Robyn förkroppsligar inte bara hjärtat i ACT, hon är också en av världens främsta experter på att se dess nyanser och känna dess puls. [.] Om du lockas av ACT, är det förmodligen så att du lockas av dess hjärta. Det är utmärkt, för du har precis den rätta boken framför dig."
Steven C. Hayes, fil.dr, professor i psykologi och en av grundarna av ACT

"ACT från hjärtat innehåller ett flertal värdefulla frågeställningar i reflektionsövningarna över förhållningssätt. Boken är en pragmatisk guidning med viktiga kunskaper för psykoterapeuter inom ACT."
Margareta Fridstjerna, BTJ-häftet nr 14, 2021