Bläddra

AD/HD i nytt ljus

Köp här

AD/HD i nytt ljus

Köp här
AD/HD är ett funktionshinder. Cirka 5% av alla barn uppvisar detta funktionshinder. Olika teorier har presenterats för att förklara varför AD/HD uppkommer. I boken AD/HD i nytt ljus går författaren igenom den vetenskapliga litteraturen runt AD/HD och visar att förklaringsmodellen som anger att AD/HD beror på en hjärnskada eller en biologiskt betingad hjärnfunktionsförändring inte håller. Ett synsätt där även psykosocial uppväxtmiljö är av stor betydelse för uppkomsten av AD/HD presenteras.