Bläddra

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om vem som är arbetstagare respektive egen företagare? Vilka är undantagna från anställningsskyddslagen (LAS)? Vad är ett oäkta vikariat? Vilka skadeståndsnivåer gäller när man blivit oriktigt avskedad från en tidsbegränsad anställning? Svaren på dessa och många andra frågor om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning enligt LAS finns i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller nämligen ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Boken innehåller mer än 170 utvalda citat från vägledande domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta. Boken vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren. Ur innehållet: • Omvandling av tillsvidareanställning till tidsbegränsad anställning • Flera visstidsanställningar i följd • Kan en förtroendevald eller liknande samtidigt vara arbetstagare? Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och vice ordförande i Nämnden mot diskriminering.