Bläddra

Adoption

Köp här

Adoption

Köp härBehandlar lagstiftningen om adoption och den praktiska adoptionsprocessen genom olika myndigheter. Boken är en juridisk hjälp genom adoptionsprocessen varför den inte tar upp de känslomässiga och psykologiska aspekterna av att bilda familj genom adoption.Den innehåller fakta om adoptioner med bakgrund och lagstiftning, dels resonemang och rekommendationer i utredningsförfarandet. Boken är tänkt som ett stöd och vägledning i socialnämndernas ställningstaganden. Även för blivande föräldrar som vill veta vad en adoptionsprocess innebär.Som bilagor finns ett antal formulär för adoptionsprocessen samt adekvata lagtexter.