Bläddra

Adressförteckning 2015 Sveriges domstolar : Domstolsväsendet, rättshjälpsorganisationen, avgifter vid tingsrätt m.m.

Kategorier: Juridik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Adressförteckning 2015 Sveriges domstolar : Domstolsväsendet, rättshjälpsorganisationen, avgifter vid tingsrätt m.m.

Kategorier: Juridik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Rättssverige i behändigt format

- med adressuppgifter till samtliga domstolar och andra myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde m.fl. organisationer i Sverige och EU.
Innehåller även domstolarnas koder inom Vera-systemen