Bläddra

Äganderätten i Sverige

Kategorier: Juridik
Köp här

Äganderätten i Sverige

Kategorier: Juridik
Köp här
I verkligheten begränsas inte kampen om mitt och ditt till barnens värld. Den är en del av vuxenlivet, ekonomin och politiken. Rätten till jord, företag, lön, namn och innovationer, likväl som mänskliga friheter som förenings-, närings- och avtalsfrihet är grundstenar i den ekonomiska och rättsliga organisationen av ett civilt samhälle. Rättsekonomin har avsevärt ökat kunskaperna om rättigheters roll i ekonomi, juridik och politik. Den rättsekonomiska analysen omfattar inte bara rätten till lös egendom, företag och fastigheter utan inkluderar också relationen mellan medborgare och stat. Äganderätten i Sverige, som nu ges ut i en aktuell och omarbetad upplaga, behandlar bl.a. värderingar i normativ ekonomisk analys och rättsekonomisk analys av rättigheter, kontrakt, risker, ansvar och spontan ordning. Även grunderna för staten och välfärdspolitiken i en demokratisk marknadsekonomi diskuteras, samt aktuella rättsområden som fastighets- och miljörätten samt grundlagsfrågan. Boken är en introduktionsbok i juridikundervisningen och nationalekonomin, men passar även statsvetenskap och företagsekonomi. Alla som tvärvetenskapligt vill integrera sitt eget ämne med övriga samhällsvetenskaper och politisk filosofi har därför intresse av att läsa boken. Göran Skogh är professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Jan-Erik Lane är professor i statsvetenskap vid universitetet i Genève.