Bläddra

Äganderättens konsekvenser och grunder

Köp här

Äganderättens konsekvenser och grunder

Köp här
Trots dess avgörande betydelse för både hur ekonomin utvecklas och för enskilda människors möjligheter att forma sina liv, så är den privata äganderätten sannolikt en av samhällets mest missförstådda institutioner.

I Äganderättens konsekvenser och grunder presenterar nio forskare inom juridik, nationalekonomi, filosofi, ekonomisk historia och statsvetenskap en rad nya perspektiv på äganderättens betydelse för samhället.