Bläddra

Agrarian Systems in Early Modern Europe : technology, tools, trade

Köp här

Agrarian Systems in Early Modern Europe : technology, tools, trade

Köp här
Här skriver de olika författarna om så vitt skilda ting som holländskt jordbruk, tekniska vattensystem, redskapsutveckling m.m. Det sammanhållande är att studierna diskuterar komplexa system inom jordbruket under århundradena före den s.k. agrara revolutionen. Det visar sig att Europa redan då var sammanvävt genom handel med jordbruksprodukter, att det redan då på sina håll fanns ett starkt specialiserat jordbruk och att det fanns en jordbruksteknik som pekade framåt.