Bläddra

Aktiv matematik Mätning A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Aktiv matematik Mätning A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

I AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur Lgr 11. Genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och lekar får de en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till samtal som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna. Mätning A innehåller tid, längd, vikt, pengar, area och omkrets m.m.