Bläddra

Aktivt liv

Köp här

Aktivt liv

Köp här
Friskfaktor nummer ett - RÖRELSE!

En halvtimmes promenad varje dag ger oss människor den bästa medicin som existerar. Vi blir både friskare, lever längre och får mer livskvalitet genom att röra oss lite varje dag. Aktivt liv är en gedigen faktabok som täcker den viktigaste och mest aktuella forskningen inom området idrott & hälsa. Boken rymmer en enorm mängd användbar kunskap, tips och idéer för dig som är intresserad av området.Ur innehållet:

Del 1. Vetenskap

Fysisk aktivitet är den viktigaste friskfaktorn
Fysisk aktivitet
Vad är hälsa?
Positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet
Studier av sambandet fysisk aktivitet och hälsa
Fysisk aktivitet för barn och ungdomar
Hur många är regelbundet aktiva i Sverige idag?
Är satsning på fysisk aktivitet lönsam?
Framgångsrika friskvårdsprojekt
Negativa effekter av fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet motverkar övervikt
Fett och kolhydrat vid fysisk aktivitet
Behövs extra tillskott av vitaminer och mineraler vid fysisk aktivitet?

Del 2. Vetenskap i praktik

Träningslära - motionslära
Kondition och konditionsträning
Styrka och styrketräning
Rörlighet och rörlighetsträning
Rörelseteknik och teknikträning
Muskelrekonditionering
Testning
Kläder och skor för motion

Om författarna:

Björn Ekblom professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och verksam vid Idrottshögskolan i Stockholm samt styrelseledamot i Folkhälsoinstitutet. Björn har många ledaruppdrag inom svensk och internationell idrott och utbildning med inriktning på sambandet ”Kost, Motion och Hälsa”.

Johnny Nilsson idrottslärare och forskare vid Idrottshögskolan i Stockholm och vid Norges Idrottshögskola. Johnny, som är specialist på tränings- och motionslära, står för den praktiska tillämpningen av fysisk aktivitet.