Bläddra

Akutkirurgisk operationsmanual – Akuta ingrepp för allmänkirurgen

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Akutkirurgisk operationsmanual – Akuta ingrepp för allmänkirurgen

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Detta är ingen bok för den som precis börjat sin karriär inom kirurgin. Den riktar sig i stället till kirurger som redan har kunnande inom kroppens anatomi och öppen kirurgisk teknik men som vill skaffa sig en djupare förståelse och kunskap om indikationer, kontraindikationer samt förberedelser inför olika akutkirurgiska ingrepp, genomförande samt efterförlopp och (vanliga) komplikationer.

Den första delen av boken, Kirurgisk bukanatomi, är tänkt att användas som en kortfattad uppslagsbok i kirurgisk anatomi. Den andra delen, Kirurgisk teknik, beskriver akuta ingrepp över ett brett spektrum av områden – även sådana som normalt sett genomförs av andra specialiteter eller subspecialiteter inom kirurgin. Här är kapitlen skrivna av kliniker med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet, vilka delar med sig av de kunskaper de skaffat under åren.

Boken lämpar sig således för kirurgen som kommit en bit på vägen i sin karriär, liksom för den mer erfarne kirurgen (”bakjouren”) som kan hamna i situationer där vederbörande tvingas genomföra akuta ingrepp på patienter som inte tål, eller av olika skäl, inte kan transporteras till en vårdenhet där efterfrågad specialistkompetens finns.

”Ett hjälpmedel som jag varmt kan rekommendera”
Per Örtenwall, professor i kirurgi, Sahlgrenska Akademien