Bläddra

Akutmottagningens Case Manager : case management för personcentrerad vård och fast vårdkontakt

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Akutmottagningens Case Manager : case management för personcentrerad vård och fast vårdkontakt

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Med case management samordnas patientens vård och kommunikationen flödar mellan patient och alla utövare av hälso- och sjukvård. Arbetssättet i case management verkar för samordning och minskar fragmentering i vården. En mångsidig vårdplan ger möjlighet till att minska antalet vårddagar och reducerar vårdkostnader. Case manager är en viktig förbindelse mellan patient, vård­givare och hälso- och sjukvårdssystemet. En case manager övervakar, koordinerar, utvärderar och vägleder patienten genom hela vårdtillfället. En case manager hjälper patienten och dennes närstående att få tillträde till all nödvändig och lämplig hälso- och sjukvård samt övrig humanitär service. Patientens väg genom den komplexa hälso- och sjukvården under­lättas av de aktiviteter som case manager kan hjälpa patienten med. Patient och närstående ges hjälp till att förstå prover, behandlingar och valmöjligheter, vilka alternativ som finns samt risker och konsekvenser; att de är till fullo informerade och överens om vårdplanen. En case managers uppgift är att agera som patientens advokat, ett ombud för patient och närstående. Det är en viktig komponent i alla case management processer. En case manager kan för de patienter som väntar på inlägg­ning redan på akutmottagningen bedöma deras viktigaste utskrivnings­behov och påbörja en utskrivningsplanering. För de patienter som inte behöver läggas in på sjukhuset men som inte riskfritt kan skickas hem formulerar case manager en utskrivningsplan så att patienten kan skickas hem med uppföljnings­arrangemang eller till en rehabiliteringsinrättning.