Bläddra

Äldre och sociala medier : teori, praktisk handledning och samtal med @FruJonsson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Digital livsstil Informationsteknik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Äldre och sociala medier : teori, praktisk handledning och samtal med @FruJonsson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Digital livsstil Informationsteknik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Min tidigare bok Äldre och Internet har uppskattats som en utmärkt introduktion till internets möjligheter och faror. Likaså har köpråden och ordlistan tagits emot positivt. I denna bok Äldre och Sociala medier fokuserar jag på vad sociala medier har att tillföra de äldre. Boken är uppdelad i ett teori- och ett praktik­avsnitt. I den teor­etiska delen redovisar jag den forskning som finns på området. Praktikdelen med konkret praktisk steg-för-steg-handledning i ett antal olika sociala medier kan förhoppningsvis tjäna som den skriftliga dokumentation som har efterfrågats i olika forsknings­projekt där man har erbjudit äldre att lära sig utnyttja sociala medier. I boken finns också ett avsnitt kallat Samtal med @FruJonsson. Bakom den beteckningen finns Birgitta Jonsson, styrelseledamot i SeniorNet Kungsholmen och sedan många år flitig utnyttjare av sociala medier, i första hand Facebook och Twitter. Boken avslutas med efterfrågade list­or på ord och förkortningar, specifika för sociala medier, samt smilies och emotikoner avsedda att i skrift förmedla olika känslor. Det är min förhoppning att denna bok kan fungera som en studie­cirkelhandledning/kursbok i arbetet med att hjälpa äldre människor till digital delaktighet, inom SeniorNet, studie­förbund och annan äldre­inriktad verksamhet.