Bläddra

Äldrepsykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter

Äldrepsykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här

De äldsta och de svårast sjuka faller ansvarsmässigt lätt mellan stolarna när det handlar om tillstånd med psykiska symtom och många får i dag inte den hjälp de behöver. Det finns ett stort behov såväl av ökad kunskap om äldrepsykiatri i all sjukvård för äldre, som av äldrepsykiatrisk spetskompetens och högspecialiserad vård. Därför finns den här boken.

Äldrepsykiatri omfattar alla tillstånd med psykiska symtom hos äldre – demenssjukdomar, affektiva sjukdomar, ångest, psykoser, personlighetsstörningar, kriser med flera. Tillstånden är ofta sammanflätade med varandra eller med somatiska sjukdomar.

Skriften vänder sig till psykiatrer och blivande psykiatrer samt andra läkare med ansvar för äldre, främst inom geriatrik och allmänmedicin.  Den kan användas som lärobok för det äldrepsykiatriska delmålet i ST-utbildningen. Då äldrepsykiatrin till sin natur är multidisciplinär, kan hela eller delar av boken även läsas av annan sjukvårdspersonal.

Författare:
Karin Sparring (huvudredaktör)
Ingar Karlsson
Margda Wärn
Maria Eriksdotter
Per Allard
Johan Lökk

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Äldrepsykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den elfte skriften i serien Svensk Psykiatri.