Bläddra

Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv

Kategorier: Äldreomsorg Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv

Kategorier: Äldreomsorg Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Vad har den internationella migrationen inneburit för äldrevården och omsorgen? Den här boken presenterar forskning om vad den ökande etniska mångfalden innebär för olika välfärdssektorer samt hur äldre invandrare framställs i socialpolitiska, såväl som massmediala sammanhang. Författarna tar upp forskning om hur äldre invandrares ekonomiska situation och hälsosituation ser ut i dag men också vad mångfalden innebär för olika vård- och omsorgsyrken. Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv vänder sig främst till studerande inom socialt arbete och vid vårdutbildningar men också till yrkesverksamma inom dessa områden. Författarna till boken kommer från skilda akademiska miljöer och har lång erfarenhet av forskning inom olika områden.