Bläddra

Alf Ahlberg : en filosof och folkbildare för 2000-talet

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap
Köp här

Alf Ahlberg : en filosof och folkbildare för 2000-talet

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap
Köp här
Alf Ahlberg (1892–1979) var fil. dr, rektor för Brunnsviks folkhögskola (1931–1959), folkbildare, flitig skribent och trägen översättare. Han blev tidigt känd som en stark förespråkare för det antikt-kristna humanistiska arvet som ett värn mot samtidens fascistiska, kommunistiska och nazistiska propaganda. För Ahlberg var människovärdet avgörande. Han hade en stillsam tro på människors förnuft och på möjligheterna att vädja till dem med sakskäl. Genom sitt bildningsarbete och sin opinionsbildning påverkade han flera generationer folkrörelsemänniskor till en mer nyanserad hållning i samhällsdebatten. Han ex libris, som ritades av Einar Forseth, skildrar honom som en modern S:t Göran dragande till storms mot oförnuftets drake endast med hjälp av en stiftpenna och ett bläckhorn. Det ger en sammanfattande bild av hans tro på förnuftets och sakargumentens förmåga att besegra dumheten och ondskan.