Bläddra

Alfa sfi A spår 1 Läsebok, upplaga 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Alfa sfi A spår 1 Läsebok, upplaga 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läromedlet Alfa sfi A spår 1 är format efter SFIs fyra hörnstenar: Tala, Läsa, Skriva och Höra och består av tre böcker: en läsebok, en övningsbok och en lärarhandledning. Alfa har ett tydligt vuxenperspektiv och genomsyras av ett rikt bildstöd som främjar förståelse och inlärning. Materialet är noggrant utprövat och har formats efter elevernas behov samt önskemål om teman och nödvändiga ord att kunna använda i vardagslivet. Läseboken är utrustad med lyssningskoder som eleverna lätt kan använda med sina mobiltelefoner för att få texten uppläst. Eleverna bekantar sig inledningsvis med det svenska alfabetet och övar sig genom kapitlen på att läsa och skriva i ett lugnt tempo. Arbetet varvas med teman och till hjälp har de övningsboken som skapar tillfälle till träning och repetition. Lärarhandledningen erbjuder läraren handfast stöttning i undervisningen och i den återfinns också ett omfattande kopieringsunderlag med extrauppgifter till elever som kommit längre i sin läs- och skrivinlärning. Det finns dessutom digitala övningar kopplade till läseboken på ovningsmastaren.se, på så sätt är det också enkelt att använda i distansundervisning.