Bläddra

All världens berättelser och du. D

Köp här

All världens berättelser och du. D

Köp här
Rolf Falkenland har i studie-antologierna All världens berättelser och du valt ut texter från hela världen. Här finns spännande berättelser av både klassiska och nutida författare.

Samlade i olika teman – t ex I poesins värld, Vänner, Ödets lekar, I din ålder, Små segrar, Det utsatta barnet – finns texter som stimulerar till eftertanke och eget skapande.

Eleven i centrum
Elevens egna upplevelser av berättelsen är utgångspunkten för de uppgifter som följer varje text. Eleverna får möjlighet att reagera på ett personligt sätt på det de läser, och de får många tillfällen att skriva och bygga vidare på berättelserna.

Varje text inleds med bakgrundsfakta och förklaringar av litterära termer och begrepp som huvudperson, intrig, tema, konflikt, liknelse etc, vilket underlättar förståelsen och samtalet om berättelsen.

Aktiv läsning
Den aktiva läsning som All världens berättelser och du stimulerar till och övar gör att eleverna förankrar berättelsen i sin egen verklighet och lättare kan reagera personligt på texten.

All världens berättelser och du, A, B, C och D är alla avsedda för grundskolans senare del. De är inte årskursbetecknade utan markerade med A–D som anger ungefärlig svårighetsgrad. D är den svåraste boken, A den lättaste.