Bläddra

Alla mot djuren : de politiska ideologierna och världens varelser

Kategorier: Djur och samhälle Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Alla mot djuren : de politiska ideologierna och världens varelser

Kategorier: Djur och samhälle Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Djuren utnyttjas för människans syften men förhållandet är sällan föremål för politisk analys. De politiska ideolo­gierna skildras normalt som positioner längs en skala från traditionalism till radikalism, och vi betraktar vanligtvis ismerna som rivaler med i grunden olika samhällsideal. Men det är för att vi anlägger ett människoperspektiv. I den här Alla mot djuren prövas en annan blick djurens.

Om vi tar djurfabrikerna, slakterierna eller industritrålarna som utsiktspunkt framträder ideologierna inte som skilda visioner, utan snarare som olika fraktioner inom en och samma ideologi: antropocentrismen, läran att detta är människans planet, att vi är fria att förvandla andra levande varelser till rimmat fläsk och panerad spätta. Denna föreställning är så stark och självklar att den vanligtvis undgår oss.

Ideologiernas grundare tänkare som Edmund Burke, Adam Smith och Karl Marx har varit blinda för djurs intressen. Men även deras efterföljare i modern tid: aktivister, opinionsbildare och regeringsföreträdare. Hur låter argumenten för människans herravälde? Vad har anhängarna av de respektive ideologierna för djursyn och djurpraktik? Alla mot djuren varvar idéhistoriska undersökningar med samtidsstudier i ett ämne som ofta försummats i den politiska litteraturen: relationen mellan människa och djur.

Pelle Strindlund är författare. Bland hans böcker återfinns Jordens herrar (2011) och Leva etiskt (2009, med Annika Spalde). Han har en fil. mag. i religionsvetenskap och är sedan 1990-talet aktiv djurrättsförespråkare.