Bläddra

Allaktivitetshuset Gamla Bro (1969–1972)

Kategorier: Konst
Köp här

Allaktivitetshuset Gamla Bro (1969–1972)

Kategorier: Konst
Köp här
I oktober 1968 invigs butiken Hantverket i ’glasburken’ i Sergelarkaden under den superelliptiska fontänen vid Sergels torg. Många hade länge efterlyst öppna, icke-kommersiella lokaler för möten och skapande aktiviteter som en motvikt till det nya City som nu massivt växte fram såsom uteslutande en plats för kommers, kontor, hotell, banker, bilar och parkeringshus. Istället blir det ytterligare en butik, varför skilda ungdomsgrupper går samman i en protestaktion. Bandet International Harvester och aktionsgruppen Aktion Samtal trycker upp flygblad och bjuder de människor som samlas utanför glasburken på pepparkakor, kaffe och musik. Fastighetsborgarrådet Hjalmar Mehr, som ska invigningstala inne i Hantverket, möts av de många protesterande, som kräver fler mötesplatser och allaktivitetshus – inte fler butiker. Den pressade Mehr lovar dem då ett hus på Gamla Brogatan som staden köpt in och som skulle kunna användas för kulturella och icke-kommersiella aktiviteter. Löftet ges stor uppmärksamhet i pressen och därmed påbörjas också planeringen för allaktivitetshuset Gamla Bro, som sedan kommer att öppna i september 1969. Gamla Bro skulle vara öppet för alla människor, i alla åldrar, och för alla tänkbara aktiviteter, utifrån besökarnas egna praktiker och önskningar. Under våren 1969 bjuds det in till öppna stormöten, till diskussioner om vad det nya allaktivitetshuset ska innehålla, om hur aktiviteter ska planeras och verksamheter skötas och administreras. Boken Allaktivitetshuset Gamla Bro (1969–1972) följer många av de personer som var aktiva i allaktivitetshusprojekten och de sammanhang de var verksamma i och skapade. De flesta av de som talar i boken var vid tiden aktivister, men här finns även en föreståndare, en psykolog och en person som gjorde en undersökning av Gamla Bro och allaktivitetsidén. Vid sidan av dessa samtal och texter består dock boken lika mycket av skilda dokument – fotografier, tidskriftsutdrag, skrivelser, tidningsartiklar – som sträcker sig från bilder tagna under invigningshelgen och den första tiden i huset, via bilder av verksamheter, personal, samtliga nummer av husets tidning Broöppning, flyers, programblad, skilda dokument kring Projekt Gasklockan och fram till ockupationen av huset 1970 och tiden efter denna. Allaktivitetshuset Gamla Bro (1969–1972) är en bok som består dels av 15 längre intervjuer med aktivister, personal och olika personer engagerade i Gamla Bro-projektet och allaktivitetstankarna. En viktig del av boken är också de många fotografiska dokumentationerna från huset (bland annat av Lars G. Säfström), liksom den stora mängd Gamla Bro-dokument som här samlas och presenteras – från husets egna tidningar, affischer, flygblad, programblad och administrativa handlingar, till pressklipp och utdrag ur relaterade tidskriftsartiklar och böcker.