Bläddra

Allmän patologi

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Allmän patologi

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Allmän patologi – en introduktion har sedan den första upplagan utkom 1972 genomgått flera genomgripande omarbetningar. I denna upplaga har det ritade bildmaterialet kompletterats med histologiska färgbilder och fakta har uppdaterats. Detta gäller speciellt kapitel 4 Den normala cellen, kapitel 7 Cellskada och celldöd, kapitel 8 Inflammation, kapitel 10 Immunologi samt kapitel 11 och 12 Tumörsjukdomarna och deras genes. Boken som ursprungligen skrevs för blivande sjukgymnaster används numera för olika kategorier av paramedicinsk utbildning och kan också användas av blivande läkare som en första orientering inför kurserna i patologi. Till boken finns en webbplats med bokens alla illustrationer. För att få tillgång till materialet krävs en aktiveringskod. I varje bok finns en unik kod som efter aktivering är förbrukad. För att säkerställa att du som köpare får denna kod, är boken inplastad.