Bläddra

Allmänmedicinsk läkekonst : en introduktion

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt

Allmänmedicinsk läkekonst : en introduktion

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Att ha medicinska kunskaper och erfarenheter är viktigt men inte tillräckligt för att bli en bra läkare. Läkekonst handlar om hur medicinsk vetenskap och kunnande omsätts i praktiken. Det baseras på teoretiska kunskaper, praktiskt kunnande och erfarenheter, kombinerat med ett gott omdöme. Goda kunskaper måste alltid kunna omsättas i praktiken på ett sätt som blir till störst nytta för patienterna.

Läkekonst är inget nytt begrepp, det har funnits lika länge som läkare varit verksamma. I dag är begreppet kanske mer aktuellt än någonsin, detta i en högteknologisk medicinsk värld med många utmaningar.

Allmänmedicinsk läkekonst vänder sig i första hand till läkare i primärvården, såväl som färdiga specialister och utbildningsläkare. Även läkare från andra professioner och övrig vårdpersonal med intresse för läkekonst tillhör intressesfären för denna bok.