Bläddra

Alternativ till antibiotika

Köp här

Alternativ till antibiotika

Köp här
När antibiotikan utvecklades på 1940-talet, hälsades det som ett stort genom brott i behandlingen av bakteriella infektioner. De betraktades som "mirakelmediciner". Antibiotika har sedan dess blivit de mest förskrivna läkemedlen i hela världen.
NU visar det sig emellertid, att stora överutskrivningar av dessa läkemedel har skapat ökande problem genom uppkomsten av antibiotikaresistenta organismer. En nyligen utkommen rapport från Världshälsoorganisationen varnar kraftigt för faran med att överanvända antibiotika.
Me ökande medvetenhet, kräver människor att få alternativ till både sig själva och sina barn. Dr McKenna beskriver dessa alternativ i detalj. Han skriver i enkla termer med ett minimum a vetenskaplig jargong. Han jämför konventionella och alternat9iva sätt att behandla infektioner på och visar på fördelar och nackdelar med båda sätten. Genom att undersök örtmedicin, homeopati och näringsmedicin visar han klart att det är möjligt att behandla infektioner utan antibiotika, men påvisar också när det kan vara nödvändigt att använda antibiotika.