Bläddra

Alvastra genom tiderna

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Köp här

Alvastra genom tiderna

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Köp här
Alvastra är en välbesökt ort vid Vättern och Ombergs fot i sydvästra Östergötland. Den intas i dag till större delen av en kungsgård som inom Alvastra har en areal på omkring 220 hektar. Det begränsade området till trots ruvar Alvastra på en rik historia som har få motsvarigheter i Sverige. Här finns spår av kontinuerlig bosättning sedan stenåldern. Vad som särskilt kännetecknar Alvastra är de många monumentala byggnader av ofta religiös karaktär som etablerats här i olika faser av förhistorisk och historisk tid. Bilden av ett långvarigt maktcentrum är tydlig. Mycket av det vi vet om Alvastras storslagna historia har kommit fram genom arkeologisk, historisk, kulturgeografisk och konstvetenskaplig forskning. Resultaten har presenterats i en mångfald vetenskapliga skrifter vilket kan vara svårt att få blick över. I den här boken ges en sammanfattning av Alvastras historia, från äldre stenålder till nutid. Hans Browall är docent i arkeologi. I 40 års tid har han bedrivit forskning och hållit föredrag i Östergötland.