Bläddra

Älvhyttan och Vikersbygden på bergsmännens tid

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Älvhyttan och Vikersbygden på bergsmännens tid

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Älvhyttan och Vikersbygden består av utdrag ur Lars Janssons dagböcker från åren 1847 till 1884.  Han var född och uppvuxen i bergsmansbyn Älvhyttan, där han som vuxen även bodde och verkade som byskollärare. Genom hans dagböcker  får vi följa hans liv som lärare och familjefar samt vad som händer och sker i Älvhyttan och omkringliggande byar. Som byskollärare levde Lars Jansson ett enkelt och ofta fattigt liv. Det som skiljde honom från sina många gånger lika fattiga bybor, var att han kunde skriva. Och skriver gör han, varje dag präntar han ner sina upplevelser och tankar, något som gör hans dagböcker intressanta inte bara ur ett lokalhistoriskt perspektiv. De levnadsbeskrivningar som finns från denna tid kommer ofta från samhällets högre skikt, vilket gör Lars Janssons dagböcker till en relativt sällsynt skildring om hur det stora flertalet levde sitt liv under 1800-talets andra hälft. Dagböckerna låter oss följa den ständiga kampen att få maten att räcka till, varvat med det dagliga livets alla göromål och tidens byskvaller. Ja här finns allt från recept på rån och kryddskorpor till vem som stångades av en get eller hur det begav sig när den nya kyrkan i Skrikarhyttan invigdes.