Bläddra

Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans

Köp här

Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans

Köp här

En analys av i vilken utsträckning och på vilka områden som Amsterdamfördraget inverkar och ändrar på EU:s nuvarande maktbalans. Diskuterar också hur pass väl rustat EU är för den stundande utvidgningen och hur långt integrationen inom EU hunnit och bör gå i framtiden .