Bläddra

Än en gång Eyvind Johnson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Än en gång Eyvind Johnson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här
En samling försök kring Johnsons författarskap. Några av texterna har tidigare publicerats i dagstidningar och tidskrifter, då ofta i kortare versioner. Här alltså mer utvecklade. De två sista och längre texterna, apologier för auteurer och biografiintresse, har utvecklats rejält för att uttrycka skepsis gentemot den inte sällan fördunklade litteraturvetenskapen och dess dödgrävare.