Bläddra

…än från vår tid… : skåneflickas upplevelser före och under krigstiden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

…än från vår tid… : skåneflickas upplevelser före och under krigstiden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
”Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer”.
Så uttryckte sig far då vi sagt farväl till moster Greta på Malmö Central.
Det lät verkligen dystert och far var inte en dyster person.
Jag hade aldrig förut tänkt på vad ordalydelsen i psalmen innebar men då stod det klart för mig. Jag vill levandegöra alla de varelser som har betydelse för mig och som jag saknar.
Detta är en berättelse om sorg och lycka medan kriget pågick nära vårt lands gränser samt en bakgrundsbeskrivning av familjen. Det är berättelsen om en liten kavat och skönhetsälskande flicka med ett stort mått av integritet.