Bläddra

Ändrade kapitaltäckningsregler. Ds 2010:40

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Ändrade kapitaltäckningsregler. Ds 2010:40

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Finanskrisen leder till skarpare lagstiftning!

EU:s kapitalkravsdirektiv (CRD) har uppdaterats och skärpts till genom direktiv 2009/111/EG (CRD II) och ett ännu inte numrerat direktiv (CRD III) som en följd av den finansiella krisen. Här föreslås ändringar i främst lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar för att genomföra dessa EU-direktiv.
Lagändringarna gäller bl.a.
  • nya regler för hybridkapitalinstrument som andel av eget kapital
  • förtydligande av ansvarsfördelning mellan tillsynsmyndigheter i hemland och värdland
  • bättre tillsyn av kreditinstiutens likviditetshantering
  • begränsningar och ytterligare harmonisering av reglerna för stora exponeringar
  • skärpta krav för värdepapperisering.